[O/D] Actiemiddelen van schuldeisers tegen vennootschappen en insiders

Inschrijven on-demand 150 EUR + BTW

 • Deelnameprijs : 150 EUR + BTW
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent dr. Gillis LINDEMANS (Quinz)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk


In dit webinar bespreekt dr. Gillis LINDEMANS de mogelijkheden en uitdagingen voor schuldeisers van vennootschappen en van nauw betrokken partijen (“insiders”, zoals bestuurders en aandeelhouders).

De algemene principes inzake de bescherming van de vennootschapsschuldeiser worden besproken en toegepast op onder meer uitkeringen, de vereffening en verrichtingen binnen een vennootschapsgroep en met andere insiders.

Onder meer komen de volgende topics aan bod:

 • Vennootschapsbelang, wettelijke specialiteit en pauliana als instrument van schuldeisersbescherming
 • Toepassing: Openlijke en verkapte uitkeringen
 • Toepassing: Vereffening
 • Toepassing: Intragroepsverrichtingen en andere verrichtingen met insiders

 


Docent

Dr. Gillis LINDEMANS is advocaat aan de balie van Brussel (Quinz) en plaatsvervangend docent Economisch Recht  aan de KU Leuven. Gillis startte zijn loopbaan aan de Brusselse balie (Clifford Chance). Nadien verrichte hij onder het promotorschap van prof. Vananroye doctoraatsonderzoek naar schuldeisersbescherming bij rechtspersonen. Het FWO Vlaanderen kende hem daarvoor een aspirantschap toe. Gillis is auteur van talrijke publicaties in de domeinen van het vennootschaps- en insolventierecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De verschillende normen in het vennootschapsrecht en het insolventierecht die de belangen van schuldeisers beschermen
 • De schuldeisersbeschermende normen omtrent uitkeringen, de vereffening, intragroepsverrichtingen en verrichtingen met insiders

Deelnemers in staat stellen om:

 • te vermijden dat handelingen met succes worden aangevochten;
 • te vermijden dat bestuurders aansprakelijkheid oplopen;
 • onrechtmatige transacties die alsnog worden verricht te toetsen aan de toepasselijke regels.

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.