Buitencontractuele aansprakelijkheid | Krachtlijnen hervorming boek 6BW

 


Inschrijven 160 EUR + BTW | 21/08/24 (14u - 16u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)Na ruim 200 jaar heeft de wetgever met het nieuwe boek 6 van het Burgerlijk Wetboek de fundamenten van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht ingrijpend veranderd, niet in het minst door de opheffing van het samenloopverbod en de quasi-immuniteit van de hulppersoon.

Maar wat zijn de krachtlijnen van deze hervorming, welke vernieuwingen springen het meest in het oog?
 Programma

De hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht doet heel wat stof opwaaien, en dit vooral door de opheffing van het samenloopverbod en de quasi-immuniteit van de hulppersoon.

Aan de hand van de Memorie van Toelichting bij Boek 6 en de beginnende rechtsleer bespreekt dr. Stefaan Declercq de krachtlijnen van het nieuwe buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en licht daarbij de belangrijkste nieuwigheden toe.

Concreet komen tijdens zijn uiteenzetting de volgende onderwerpen aan bod:

 • De krachtlijnen van de hervorming;
 • De nieuwigheden binnen het leerstuk van de fout, het schadebegrip en het oorzakelijk verband:  
 • Een gedetailleerde bespreking  van de opheffing van het samenloopverbod en de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent
 • Het overgangsrecht

Docent

Stefaan DECLERCQ

Stefaan Declercq is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Verbintenissenrecht en het Instituut voor Verzekeringsrecht van de KU Leuven.

Voorheen behandelde Stefaan als advocaat voornamelijk dossiers in het vennootschaps- en contractenrecht. Aansluitend was hij voltijds doctoraatsassistent aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van KU Leuven, onder meer als plaatsvervangend docent Personen-, Familie en Familiaal Vermogensrecht. Tijdens zijn onderzoek was hij nog gastonderzoeker aan de Universiteit Leiden en het Max-Planck-Institüt fur ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg, en nam hij ook deel aan het Programme in European Private Law for Postgraduates (Cambridge, Münster, Wrocław en Valencia, 2018-19) en de Ius Commune Onderzoekschool. Daarnaast was Stefaan lid van de Grotius-Pothier University research group for comparative law.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De krachtlijnen van de hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
 • De opheffing van het samenloopverbod,
 • De opheffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent
 • Nieuwigheden binnen het leerstuk van de fout, het schadebegrip en het oorzakelijk verband
 • Het overgangsrecht

Deelnameprijs

160 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Financiële geletterdheid | Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR : 2u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden