Masterclass insolventie | de weg naar een gehomologeerd collectief akkoord


Inschrijven 295 EUR + BTW 15/03/24 (14u - 17u)
Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)De weg naar een gehomologeerd collectief akkoord ligt bezaaid met (procedurele) valkuilen en obstakels.

Maar waar loopt het in de praktijk vaak mis? En hoe overwint u de talrijke hindernissen op het traject van opmaak van het reorganisatieplan tot de stemming en de homologatie?Programma

In dit interactieve live webinar deelt de docent, Mr. Dominique DE MAREZ, zijn jarenlange praktijkervaring  en neemt u stap voor stap mee op de weg naar een gehomologeerd collectief akkoord.

 

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt aangetoond wat bepalend is voor het welslagen en waar het in de praktijk vaak misloopt.

Stapsgewijs wordt het verloop van het proces besproken en u verneemt waar de valkuilen meestal liggen en hoe u ze kan vermijden.

Er wordt in detail ingegaan op de inhoud van het reorganisatieplan. Vervolgens komt het traject na het opstellen van het reorganisatieplan – zowel de stemming als de homologatie – aan bod en uiteraard worden ook de gevolgen van een gehomologeerd collectief akkoord uitgebreid besproken.

Onder meer de volgende onderwerpen komen tijdens de uiteenzetting aan bod:

 • het onderscheid tussen het collectief akkoord voor grote ondernemingen en voor andere ondernemingen
 • het onderscheid tussen de openbare en de besloten procedure van gerechtelijke reorganisatie
 • de inhoud van het reorganisatieplan: do’s and don’ts
 • de stemming
 • de homologatie
 • de uitvoering van het reorganisatieplan

Docent

Mr. Dominique DE MAREZ

Dominique is sinds 1995 advocaat. Hij legde zich van meet af aan toe op het ondernemingsrecht, steeds met de klemtoon op het vennootschapsrecht, het insolventierecht en het privaat bankrecht.

Dominique behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1995 en hij behaalde in 2004 aan de KU Leuven een doctoraat in de rechten met een proefschrift over de afgeleide schade van aandeelhouders van een naamloze vennootschap.

Hij publiceert regelmatig in juridische tijdschriften, is gastdocent aan de KU Leuven Campus Brussel en de Brugge Business School en is regelmatig spreker op studiedagen en seminaries over onderwerpen die verband houden met het brede ondernemingsrecht.  

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in alle stappen die nodig zijn om te komen tot een goedgekeurd en gehomologeerd reorganisatieplan.


Deelnameprijs

185 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Instructies volgen bij de inschrijving van de betalende deelnemer
 • Factuur | ​Voor aanvang ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • kmo-portefeuille | erkenningsnummer dienstverlener KMO Campus DV.O217587
  Thema's
  Financiële geletterdheid | Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming)

 • Permanente vorming 
  • OVB, ITAA, IBR, BIV, FSMA bank- en beleggingsdiensten : 3u permanente vorming
   SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
    

 • Kijken | Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Uitgesteld kijken | Na het tijdstip van de uitzending kan u met dezelfde link en gedurende 30dagen een replay van het webinar bekijken. 
 • Pre-recorded | Dit webinar wordt op voorhand opgenomen. Tijdens de uitzending is de docent is aanwezig om vragen via de chat te beantwoorden
   

 • Aanwezigheidsattest
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.
  • Na het uitgesteld bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
    

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.