[O/D] Vlabel-toets van de courante technieken voor successieplanning


Inschrijven 150 EUR + BTW 
Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)Dit seminarie geeft een overzicht van de actuele planningstechnieken  en de toetsing ervan aan de standpunten van de Vlaamse Belastingdienst.

Welke successieplanningstechnieken zijn vandaag nog adviseerbaar? Kunt u nog schenken met voorbehoud van vruchtgebruik om controle te behouden? Welke andere clausules kunt u nog gebruiken in een schenkingsakte? Welke manieren bestaan er om de langstlevende partner of echtgenoot te bevoordelen?Programma

Met deze opleiding krijgt u een overzicht van de actuele planningstechnieken, met een toelichting van de fiscale behandeling ervan.

Successieplanning is een complexe materie, waarbij fiscaliteit (schenk- en erfbelasting) een belangrijke component is.

In de praktijk zorgen de standpunten van de Vlaamse Belastingdienst evenwel voor heel wat onzekerheid bij adviseurs. Sedert de inwerkingtreding van de mogelijkheid om rulings in te dienen, heeft de praktijk hier graag gebruik van gemaakt.

Aan de hand van concrete situaties en casussen bespreekt uw docent, Prof. Bart Verdickt, hoe Vlabel invulling geeft aan planningstechnieken zoals toekenningsbedingen, verblijvingsbedingen en keuzebedingen met last, (omgekeerde) duolegaten, conventionele terugkeer van schenkingen (al dan niet optioneel) en andere technieken van successieplanning.

Hij toont aan hoe de standpunten van de Vlaamse Belastingdienst tot stand komen en wat u vandaag nog kan adviseren.

Concreet worden de volgende technieken besproken:

 • Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik
 • Schenking met gebruik van een maatschap of een stichting
 • Toekenningsbedingen en verblijvingsbedingen
 • Conventionele terugkeer in een schenkingsakte
 • Familiale vennootschappen
 • Fideicommissum de residuo
 • Aanwasbedingen en kanscontracten

Docent

Prof. Bart Verdickt

Partner bij Deloitte Legal (Greenille) en professor aan de UGent (registratie- en successierechten), met jarenlange ervaring op het vlak van estate planning. Hij is ook auteur van verschillende boeken en tijdschrijften.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • de complexe materie van successieplanning, waarbij fiscaliteit (schenlk- en erfbelasting) een belangrijke component is
 • de actuele planningstechnieken en de fiscale behandeling ervan
 • de standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) hierover

Deelnemers in staat stellen om

 • een eerste advies verlenen, niet alleen over de theorie, maar ook over de uitwerking en aanvaardbaarheid ervan in de praktijk

Deelnameprijs

150 EUR + BTW

Inclusief handouts 

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.