[O/D] Ondernemen met een vzw | De fiscale aspecten bij het werken met een vzw

 


Inschrijven 150 EUR + BTW  
Plus One promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)


 
De fiscaliteit van de vzw kan grondig verschillen van andere vennootschapsvormen, zowel inzake inkomstenbelastingen (rechtspersonenbelasting) als op vlak van de BTW en de patrimoniumbelasting.

Maar wanneer is het stelsel van de rechtspersonenbelasting van toepassing, en hoe worden de inkomsten en meerwaarden van een vzw dan (niet) belast? Wat is de patrimoniumbelasting, en welke specifieke regels zijn van toepassing op vlak van de BTW


Programma

Een vzw is ofwel onderworpen aan de rechtspersonenbelasting, ofwel aan de vennootschapsbelasting. Het stelsel van de rechtspersonenbelasting verschilt echter grondig van de vennootschapsbelasting, en in principe worden slechts enkele bij wet bepaalde inkomstenbestanddelen belast.

Uw docent, M. Dirk DESCHRIJVER, bespreekt wanneer het stelsel van de  rechtspersonenbelasting van toepassing is, en hoe de inkomsten en meerwaarden dan precies worden belast. Hij bespreekt de fiscale gevolgen van de hervorming van het WVV inzake de toegelaten activiteiten, en overloopt een aantal aandachtspunten, waaronder de fiscale aftrekbaarheid van giften, opmaak van fiscale fiches, etc

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillende fiscale verplichtingen voor vzw’s inzake de patrimoniumbelasting en de BTW.

Concreet komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inkomstenbelasting
  • De rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting
  • De fiscale gevolgen van de WVV inzake toegelaten activiteiten
  • Fiscale behandeling van giften 
 • BTW
  • Volledige of gedeeltelijke dan wel gemengde btw-plicht
  • Aangifteplicht
  • Aspecten van vrijstelling van de btw; toepassingsvoorbeelden
 • Patrimoniumbelasting

Docent

M. Dirk DESCHRIJVER

Licentiaat in de Rechten (Universiteit Antwerpen) en houder van de bijzondere licentie Fiscale Wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel) en de bijzondere licentie in het Economisch Recht (Vrije Universiteit Brussel).

Dirk Deschrijver is legal advisor. Hij was general counsel in de automobielsector. Hij is lid van de redacties van TRV/RPS en van het Algemeen Fiscaal Tijdschrift. Hij is tevens lid van het ITAA en van IFA België.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De specialiteit van de vzw op vlak van fiscaliteit
 • Het toepassingsgebied van de rechtspersonenbelasting en de belastbaarheid van inkomsten en meerwaarden binnen een vzw
 • Het stelsel van de patrimoniumbelasting
 • De specifieke regels van toepassing op de vzw inzake de BTW

Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts 

 • Permanente vorming: 2 u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland