[O/D] M&A Seminar | De “Share Purchase Agreement”

 


Inschrijven 150 EUR + BTW
Plus One promo | 2de deelnemer gratis 
(instructies volgen bij inschrijving)De Share Purchase Agreement (SPA) is het orgelpunt van een overnametraject. Het omvat tal van clausules die de overeengekomen afspraken uit de doorgaans intense onderhandelingen vastleggen.

Maar wat is de structuur en de inhoud van een SPA, welke contractuele bepalingen kunnen worden onderhandeld ter bescherming van de (ver)koper en welke fiscale en juridische risico’s verdienen uw bijzondere aandacht?Programma

De verkoop of aankoop van de aandelen van een onderneming is de laatste jaren complexer geworden. En als gevolg is ook de overdrachtsovereenkomst (SPA – Share Purchase Agreement) duidelijk omvangrijker geworden. 

In dit webinar bespreekt Mr. Francis van der Haert de structuur en de inhoud van een Share Purchase Agreement en toont hij met concrete voorbeelden welke varianten voor de voornaamste contractuele clausules kunnen worden onderhandeld ter bescherming van de koper en/of de verkoper.

Stap voor stap worden de voornaamste clausules uit de overname-overeenkomst besproken, en worden de aandachtspunten toegelicht met concrete voorbeelden en desgevallend relevante rechtspraak. Onder meer wordt uiteengezet hoe de bepaling van de overnameprijs contractueel kan worden geregeld, en welke varianten toepassing vinden om de overnameprijs te bepalen (locked box, closing accounts, earn out mechanismen, etc.) en te betalen (o.a. vendor loan).

De talrijke juridische en fiscale risico’s worden besproken, alsook de garanties en schademechanismen die kunnen worden ingezet om zich tegen deze risico’s te beschermen als koper of verkoper.

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt u gewezen op de do’s en don’ts, zodat u geïnformeerd dergelijk proces kan opstarten en uw cliënt deskundig kan begeleiden.


Docent

Francis van der Haert, advocaat (Cazimir) verbonden aan de balie van Antwerpen, en sinds 2018 erkende bemiddelaar.

Met zijn voorkeur voor het vennootschapsrecht en fusies en overnames (M&A), begeleidt en adviseert Francis van der Haert zijn cliënten in alle vennootschapsrechterlijke aspecten van het (bedrijfs)leven: het oprichten van vennootschappen, het vastleggen van aandeelhoudersafspraken, het kopen en verkopen van bedrijven (M&A), het opzetten van vennootschaps-, financierings- of acquisitiestructuren, joint ventures, kapitaalinbrengen, herstructureringen zoals fusies en splitsingen, enz. Dit steeds met bijzondere focus op familiebedrijven. 

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • de juridische en fiscale aandachtspunten van de overname/overdracht van aandelen
 • de verschillende mogelijkheden om een prijszetting te structureren
 • de structuur van een SPA, met de aandachtspunten te verwerken in de overnameovereenkomst
 • de gebruiken bij het opstellen van een SPA, do’s en don’ts als verkoper of koper

Deelnemers in staat stellen om

 • hun cliënten deskundig te adviseren en dergelijke transactie te begeleiden

Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts 

 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)
 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.
 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.